Uncategorized

Lấy lại dữ liệu HDD Seagate mất dữ liệu

Anh Hậu – 0913360167 mang ổ cứng 250Gb tới công ty yêu cầu lấy lại dữ liệu HDD Seagate, nguyên nhân ổ cứng mang tới bị mất dữ liệu. Ngày 18/11/2015 dữ liệu được phục hồi và bàn giao lại toàn bộ cho khach hàng.

Read More »

Khôi phục dữ liệu HDD Desktop Western bad nặng

Anh Hùng – 0977266021 mang ổ cứng 2Tb (Model: WD20EARX) màu xanh lá cây tới yêu cầu khôi phục dữ liệu HDD Desktop Western bad nặng, đã can thiệp phần mềm không thành công. Ngày 22/10/2015 dữ liệu được phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng.

Read More »

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western bad nặng

Anh Hùng – 0977266021 mang ổ cứng 2Tb (Model: WD20EARX) tới công ty yêu cầu lấy lại dữ liệu ổ cứng Western bị bad nặng, đã can thiệp phần mềm không thành công. Ngày 22/10/2015 công ty đã bàn giao dữ liệu lại cho Anh Hùng

Read More »

Mã độc mã hóa dữ liệu Ransomware là gì?

Ransomware là một dạng mã độc sẽ hạn chế quyền truy cập vào một hệ thống máy tính mà nó lây nhiễm bằng cách nào đó, và yêu cầu người sử dụng phải trả một khoản tiền chuộc để các nhà khai thác của các phần mềm độc hại loại bỏ các hạn chế. Một số ransomware sẽ mã hóa các tập …

Read More »
Call Now Button