Tư vấn sử dụng Raid cho máy chủ

tư vấn sử dụng Raid

Để tư vấn sử dụng Raid trước hết các bạn hiểu được Raid là gì? Các cấp độ và cơ chết đọc ghi dữ liệu của Raid? Sau đó mới đưa ra được lựa chọn sử dụng Raid phù hợp nhất cho từ doanh nghiệp

1. Raid là gì?
RAID (Redundant Arrays of Inexpensive Disks) là hình thức ghép nhiều ổ cứng vật lý thành một hệ thống. Hệ thống ổ cứng này có chức năng gia tăng tốc độ đọc/ghi dữ liệu hoặc tăng thêm sự an toàn của dữ liệu chứa trên hệ thống hoặc kết hợp cả hai yếu tố trên.
2. Các cấp độ Raid
RAID 0 : Sử dụng từ hai ổ cứng trở lên. Cơ chế của Raid 0 là đọc/ghi dữ liệu xen kẽ lên các ổ trong hệ thống nhắm tăng tốc độ thực thi.
RAID 1 : Sử dụng từ hai ổ đĩa trở lên. Cơ chế của Raid 1 là cho phép ghi cùng một khối dữ liệu lên tất cả các ổ đĩa nhằm tăng khả năng chịu lỗi và tránh mất dữ liệu khi một trong các ổ bị hỏng.
RAID 5 : Sử dụng từ ba ổ đĩa trở lên, cách thức hoạt động tương tự như RAID 0 nhưng có thêm cơ chế parity để bảo đảm độ an toàn cho dữ liệu.
RAID 10 : Là sự kết hợp những yếu tố tốt nhất của RAID 0 và 1 nhưng yêu cầu sử dụng đến 4 ổ cứng. Do đó sẽ bị hạn chế về kinh phí.

3. Tư vấn sử dụng Raid

– Việc lựa chọn Raid sẽ phụ thuộc vào từng doanh nghiệp. Nhưng yếu tố an toàn dữ liệu vẫn luôn được đặt lên hàng đầu.
Thông dụng nhất và an toàn nhất là Raid 1. Chính vì thế việc sử dụng Raid 1 là sự lựa chọn thông minh và an toàn nhất cho các doanh nghiệp
– Ngoài ra cũng có thể sử dụng Raid 5
Lưu ý:
– Tuyệt đối không nên sử dụng Raid 0. Nguy cơ mất dữ liệu rất cao
– Bộ phận kỹ thuật của các doanh nghiệp nên chú ý chăm sóc hệ thống máy chủ. Thường xuyên kiểm tra sự hoạt động của các ổ cứng trong hệ thống Raid. Nếu phát hiện một trong các ổ không bình thường cần thay thế ngay để hệ thống tiếp tục hoạt động, hạn chế mất dữ liệu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button