Tạo ổ đĩa ảo trên Windows 8

Với ổ đĩa vật lý, bạn cần phải cho ổ đĩa vào để có thể xem dữ liệu trong đĩa. Trong khi với ổ đĩa ảo, bạn chỉ cần phải mở các tập tin ảnh thường được lưu với các định dạng: ISO, BIN, CCD, IMG, UDF… để xem dữ liệu. Khi chơi game, bạn phải bỏ DVD (CD) game vào ổ quang mới chơi được. Nhưng tốc độ truy xuất file vào ổ DVD thì chậm gây ra tình trạng đứng (hay giựt) hình gây khó chịu cho người chơi, cho nên ta phải tạo ổ đĩa quang ảo trên ổ cứng, copy toàn bộ file trong DVD game vào ổ ảo đó, chơi sẽ không bị giựt hình. Để cài ổ đĩa ảo bạn hãy làm theo cách dưới đây.

1. Cách tạo ổ đĩa ảo cho Win 8

Click chuột phải vào My Computer và chọn Manage.

ổ đĩa
Cửa sổ Computer Management hiện ra. Click phải vào Disk Management chọn Create VHD.

Chọn thư mục chứa ổ đĩa ảo và chọn kích thước ổ đĩa. Nếu bạn muốn dung lượng ổ đĩa tự động mở rộng khi bạn chép thêm nội dung vào, chọn Dynamically expanding.

Nếu bạn muốn kích thước ổ đĩa cố định, chọn Fixed size. Ở phần Disk Management bạn sẽ thấy một ổ đĩa mới.

Cuối cùng bạn sẽ cần nạp nó vào để cho nó hoạt động thực sự. Để làm việc này, bạn vào menu Action>Attach VHD, sau đó duyệt đến file .vhd mà bạn đã tạo ở bước trên và nhấn OK để gắn vào hệ thống.

2. Tạo nhãn đĩa (Volume)

Click chuột phải lên phân vùng ổ đĩa và chọn New Simple Volume. Cửa sổ New Simple Volume Wizard sẽ xuất hiện, click Next.

Chọn dung lượng mà bạn sẽ sử dụng cho nhãn này và click Next.

Chọn chữ cái đại diện cho ổ đĩa và click Next. Format ổ đĩa với định dạng NTFS, FAT32, hoặc FAT.

Click Finish để hoàn thành.

Như vậy ổ đĩa mới sẽ hiển thị ở Disk Management.

Và hiển thị ở My Computer.

Chúc các bạn thành công!

Xem thêm:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button