Tag Archives: USB

Lấy lại dữ liệu USB Trancend bị hỏng

Chị Loan – 0972716189 mang USB 2Gb tới công ty yêu cầu lấy lại dữ liệu USB Trancend hỏng đã can thiệp nơi khác nhưng không thành công. Ngày 12/10/2015 dữ liệu sau khi phục hồi thành công đã bàn giao lại cho Chị Loan

Read More »

Khôi phục dữ liệu USB không nhận

Chị Hương – 0987457888 tới công ty yêu cầu khôi phục dữ liệu USB ADATA 2Gb không nhận. Ngày 22/09/2015 công ty khôi phục dữ liệu máy tính Việt Nam đã bàn giao dữ liệu lại cho Chị Hương

Read More »