Tag Archives: Toshiba

Phục hồi thành công HDD Toshiba bị format

Ngày 25/11/2015 công ty chúng tôi dã bàn giao đầy đủ dữ liệu cho anh Thắng – 0989656388 sau khi phục hồi thành công HDD máy quáy quay Toshiba 1.8″. Nguyên nhân do máy quay bị mất dữ liệu do format quay đè

Read More »

Khôi phục ổ cứng di động Toshiba hỏng đầu từ

Chị Huyền – 0948103966 mang ổ cứng 500Gb (Model: MK5065GSX) tới công ty yêu cầu kiểm tra và khôi phục ổ cứng di động Toshiba, ổ cứng khách hàng mang tới trong tình trạng không nhận ổ, sau khi tiến hành kiểm tra nguyên nhân là do ổ cứng bị hỏng đầu từ. Ngày 17/11/2015 dữ liệu được bàn giao …

Read More »

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Toshiba laptop

Chị Nhung – 0914338809 mang ổ cứng 320Gb (Model: MK3265GSX) tới công ty yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Toshiba laptop, tình trạng ổ cứng bị hỏng cơ. Ngày 16/11/2015 toàn bộ dữ liệu được bàn giao lại cho khách hàng.

Read More »

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Toshiba laptop đầu từ lỗi

Anh Tú – 0936191834 mang ổ cứng 640Gb (model: MK6459GSXP) tới mong muốn khôi phục dữ liệu ổ cứng Toshiba laptop, ổ cứng mang tới trong tình trạng không nhận ổ. Sau khi kiểm tra nguyên nhân do đầu từ lỗi. Ngày 26/10/2015 dữ liệu được bàn giao toàn bộ cho khách hàng.

Read More »