Tag Archives: Samsung

Cứu dữ liệu ổ cứng laptop Samsung

Ngày 21/11/2015 công ty chúng tôi đã bàn giao toàn bộ dữ liệu từ ổ cứng bị mất dữ liệu cho Anh Hà – 0986638138. Khách hàng yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng laptop Samsung 1Tb (Model: ST1000LM024)

Read More »

Phục hồi dữ liệu HDD Samsung không nhận

Khách hàng – 0919792555 mang ổ cứng 160Gb (Model: HD161HJ) tới công ty yêu cầu phục hồi dữ liệu HDD Samsung, ổ cứng khách hàng mang tới trong tình trạng không nhận ổ. Ngày 21/11/2015 dữ liệu được bàn giao cho khách hàng.

Read More »

Khôi phục dữ liệu HDD máy bàn chết cơ

Anh Thành – 0985405077 mang ổ cứng 320Gb (Model: HD322GJ) tới công ty yêu cầu khôi phục dữ liệu HDD máy bàn Samsung, ổ cứng mang tới trong tình trạng ổ cứng bị chết cơ. Ngày 19/11/2015 dữ liệu được phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng.

Read More »

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung PC chết cơ

Anh Khang – 0936165055 mang ổ cứng 250Gb (Model: HD253GJ) tới công ty yêu cầu lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung PC, ổ cứng mang tới trong tình trạng không nhận, sau khi kỹ thuật tiến hành kiểm tra nguyên nhân là do ổ cứng bị chết cơ. Ngày 18/11/2015 toàn bộ dữ liệu được bàn giao.

Read More »

Phục hồi dữ liệu HDD PC Samsung kiến chui

Anh Hà Nam – 0917600228 mang ổ cứng 80Gb (Model: HD082GJ) tới công ty yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ  cứng HDD PC Samsung, ổ cứng mang tới trong tình trạng ổ cứng bị kiến chui. Ngày 16/11/2015 toàn bộ dữ liệu được bàn giao lại cho khách hàng.

Read More »