Tag Archives: Recovery

Cứu dữ liệu ổ cứng máy laptop recovery

Anh Nhân – 0904135964 mang ổ cứng máy laptop sony vaio tới công ty yêu cầu ứu dữ liệu ổ cứng máy laptop chạy recovery mất dữ liệu. Ngày 29/10/2015 côn ty sau khi khôi phục đã bàn giao dữ liệu cho khách hàng

Read More »