Tag Archives: Ổ cứng di động

Phục hồi HDD Western di động đầu từ lỗi

Anh Sơn – 0904301501 mang ổ cứng 500Gb (Model: WD500LMVW) tới yêu cầu phục hồi HDD Western di động. Ổ cứng mang tới trong tình trạng không nhận, nguyên nhân do ổ cứng đầu từ lỗi. Ngày 07/11/2015 dữ liệu bàn giao toàn bộ cho khách hàng.

Read More »

Cứu dữ liệu ổ cứng di động Western

Anh Quý – 0986200587 mang ổ cứng 1Tb (Model: WD10JMVW) tới yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng di động Western đầu từ lỗi. Ngày 27/10/2015 dữ liệu sau khi phục hồi công ty đã bàn giao đầy đủ cho khách hàng.

Read More »