Tag Archives: Ổ C bị đầy

Ổ C bị đầy

Ổ C bị đầy cũng có thể là do 1 số nguyên nhân như: 1. Thư mục chứa file tạm Khi cài đặt phần mềm thì mỗi phần mềm sẽ tạo ra thư mục tạm chứa file rác mà đa số không tự động dọn rác. Vậy nên ổ C của bạn ngày càng đầy lên do thư mục tạm …

Read More »
Call Now Button