Tag Archives: Maxtor

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Maxtor chết cơ

Anh Hanh – 01233888125 mang tới công ty HDD Maxtor 40Gb và yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng bị chết cơ. Ngày 29/07/2015 công ty khôi phục dữ liệu máy tính Việt Nam đã bàn giao toàn bộ dữ liệu lại cho Anh Hanh

Read More »

Phục hồi toàn bộ dữ liệu ổ cứng kêu

Công ty khôi phục dữ liệu máy tính Việt Nam tiếp nhận 01 ổ cứng Maxtor dung lượng 40Gb từ anh Đức – 0978741989 yêu cầu phục hồi toàn bộ dữ liệu ổ cứng có hiện tượng kêu lạch cạch. Ngày 01/07/2015 bàn giao toàn bộ dữ liệu ổ cứng cho Anh Đức.

Read More »