Tag Archives: Mất dữ liệu

Phục hồi dữ liệu thẻ nhớ bị mất dữ liệu

Anh Mạnh – 0916631074 mang thẻ nhớ máy ảnh 8Gb tới yêu cầu công ty phục hồi dữ liệu thẻ nhớ bị mất dữ liệu. Ngày 11/09/2015 công ty khôi phục dữ liệu máy tính Việt Nam đã bàn giao đầy đủ lại cho khách hàng Anh Mạnh.

Read More »