Tag Archives: Mất dữ liệu

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate PC

Anh Long – 0984001551 mang ổ cứng 500Gb (Model: ST500DM002) tới công ty yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate PC bị mất dữ liệu. Ngày 20/11/2015 toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi được bàn giao lại cho khách hàng.

Read More »

Lấy lại dữ liệu HDD Seagate mất dữ liệu

Anh Hậu – 0913360167 mang ổ cứng 250Gb tới công ty yêu cầu lấy lại dữ liệu HDD Seagate, nguyên nhân ổ cứng mang tới bị mất dữ liệu. Ngày 18/11/2015 dữ liệu được phục hồi và bàn giao lại toàn bộ cho khach hàng.

Read More »

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western copy đè

Anh Đức – 0977010210 mang ổ cứng 1Tb (Model: WD10EARS)  tới yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Western do cài windows mất dữ liệu, khách hàng còn copy đè dữ liệu vào. Ngày 11/11/2015 toàn bộ dữ liệu được bàn giao lại cho khách hàng.

Read More »

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung

Anh Hưng – 0914756726 mang ổ cứng 320Gb tới công ty với mong muốn phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung bị mất dữ liệu. Ngày 03/11/2015 chúng tôi sau khi khôi phục thành công dữ liệu đã bàn giao lại cho khách hàng.

Read More »