Tag Archives: Kiến chui

Phục hồi dữ liệu HDD PC Samsung kiến chui

Anh Hà Nam – 0917600228 mang ổ cứng 80Gb (Model: HD082GJ) tới công ty yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ  cứng HDD PC Samsung, ổ cứng mang tới trong tình trạng ổ cứng bị kiến chui. Ngày 16/11/2015 toàn bộ dữ liệu được bàn giao lại cho khách hàng.

Read More »

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung 500Gb kiến chui

Anh Biên – 0912761792 mang ổ cứng 500Gb (Model: HD502) tới công ty mong muốn lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung, ổ cứng mang tới trong tình trạng chết cơ do kiến chui vào trong ổ cứng. Ngày 30/10/2015 dữ liệu được bàn giao toàn bộ cho khách hàng.

Read More »

Phục hồi dữ liệu HDD PC kiến chui

Anh Ngọc – 0944883599 mang tới ổ cứng Samsung 500Gb (Model: HD502HJ) yêu cầu phục hồi dữ liệu HDD PC kiến chui vào bên trong ổ cứng. Ngày 21/07/2015 dữ liệu được bàn giao cho Anh Ngọc.

Read More »

Phục hồi dữ liệu ổ cứng HD kiến chui

Anh Vũ – 0976658676 mang tới công ty ổ cứng Samsung 160Gb (Model: HD161GJ) tới công ty yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng do kiến chui vào trong ổ cứng chết cơ. Ngày 13/07/2015 công ty bàn giao lại dữ liệu cho Anh Vũ.

Read More »