Tag Archives: Không nhận

Khôi phục dữ liệu ổ cứng không nhận

Khách hàng – 0904285977 mang ổ cứng 160Gb (Model: WD1600AAJS) tới công ty yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Western không nhận. Ngày 21/11/2015 dữ liệu được phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng.

Read More »

Phục hồi dữ liệu HDD Samsung không nhận

Khách hàng – 0919792555 mang ổ cứng 160Gb (Model: HD161HJ) tới công ty yêu cầu phục hồi dữ liệu HDD Samsung, ổ cứng khách hàng mang tới trong tình trạng không nhận ổ. Ngày 21/11/2015 dữ liệu được bàn giao cho khách hàng.

Read More »

Khôi phục dữ liệu thẻ nhớ

Chị Hà Vân – 0988760616 mang thẻ nhớ 32Gb tới công ty yêu cầu khôi phục dữ liệu thẻ nhớ, hiện trạng khi khách hàng mang thẻ nhé tới không đọc được dữ liệu. Ngày 17/11/2015 toàn bộ dữ liệu được bàn giao lại cho khách hàng.

Read More »

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate không nhận

Anh Ý – 0947257070 mang ổ cứng 250Gb (Model: ST250DM000) tới công ty yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Seagate, ổ cứng mang tới tỏng tình trạng không nhận ổ. Ngày 14/11/2015 sau khi phục hồi công ty đã bàn giao toàn bộ dữ liệu cho khách hàng

Read More »

Khôi phục dữ liệu HDD Seagate không nhận

Anh Biển – 0984864868 mang ổ cứng 160Gb tới với mong muốn khôi phục dữ liệu HDD Seagate, khách hàng mang tới ổ cứng trong tình trạng không nhận ổ. Qua kiểm tra sơ bộ nguyên nhân ổ cứng không nhận là do bị chết cơ. Ngày 27/10/2015 dữ liệu được bàn giao cho khách hàng.

Read More »