Tag Archives: Không nhận ổ

Cứu dữ liệu ổ cứng Desktop Samsung không nhận ổ

Anh Hiến – 0982971660 mang tới công ty ổ cứng Desktop Samsung 500Gb (Model: HD502HJ) với mong muốn chúng tôi cứu dữ liệu ổ cứng không nhận ổ. Ngày 15/07/2015 công ty khôi phục dữ liệu máy tính Việt Nam đã bàn giao toàn bộ dữ liệu lại cho Anh Hiến.

Read More »