Tag Archives: khong gian o dia

Muốn tăng không gian ổ đĩa C thì phải làm thế nào?

tăng không gian ổ đĩa

Tăng không gian ổ đĩa là một công việc bạn cần phải thực hiện khi dữ liệu tại phân vùng ổ đĩa C đã đầy và bạn muốn lưu trữ thêm nữa vào phân vùng ổ đĩa này. Việc bạn cần phải làm là tăng không gian ổ đĩa C. 1.Tại sao cần phải tăng không gian ổ đĩa C? …

Read More »
Call Now Button