Tag Archives: Hỏng

Lấy lại dữ liệu USB Trancend bị hỏng

Chị Loan – 0972716189 mang USB 2Gb tới công ty yêu cầu lấy lại dữ liệu USB Trancend hỏng đã can thiệp nơi khác nhưng không thành công. Ngày 12/10/2015 dữ liệu sau khi phục hồi thành công đã bàn giao lại cho Chị Loan

Read More »

Cứu dữ liệu ổ cứng Toshiba hỏng

Khách hàng – 0902063768 mang ổ cứng Toshiba 250Gb (Model: MK2565GSX) tới công ty yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Toshiba hỏng do ngấm nước. Ngày 05/10/2015 công ty chúng tôi đã bàn giao dữ liệu cho khách hàng.

Read More »

Cứu dữ liệu ổ cứng máy bàn Samsung hỏng

Anh Hoàng – 01654009030 mang ổ cứng máy bàn 80Gb (Model: HD082GJ) tới yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng máy bàn Samsung hỏng không nhận. Ngày 18/09/2015 dữ liệu sau khi phục hồi đã được bàn giao lại cho khách hàng Anh Hoàng.

Read More »