Tag Archives: Hỏng cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng máy bàn bị hỏng

Anh Nam – 0936773366 mang ổ cứng 320Gb (Model: WD3200AAJS) tới công ty yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng máy bàn Western, qua kiểm tra ổ cứng mang tới trong tình trạng bị hỏng cơ. Ngày 18/11/2015 dữ liệu phục hồi thành công và bàn giao lại cho khách hàng.

Read More »

Lấy lại dữ liệu HDD samsung bị hỏng cơ

Chị Hằng – 0968100959 mang ổ cứng 250Gb tới công ty yêu cầu lấy lại dữ liệu HDD Samsung, khách hàng mang ổ cứng tới trong tình trạng không nhìn thấy trong windows. Sau khi kỹ thuật tiến hành kiểm tra nguyên nhân ổ cứng bị hỏng cơ. Ngày 12/11/2015 dữ liệu được bàn giao cho khách hàng.

Read More »

Khôi phục dữ liệu ổ cứng di động đánh rơi

Chị Hoài Anh – 0966684889 mang ổ  cứng 1Tb (Model: WD10TMVW) tới công ty yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng di động Western. Hiện tượng do khách hàng đánh rơi nên ổ cứng bị hỏng cơ. Ngày 09/11/2015 dữ liệu phục hồi thành công được bàn giao lại cho khách hàng.

Read More »

Cứu dữ liệu HDD Desktop bị hỏng cơ

Anh Đức – 0942161313 mang ổ cứng Desktop 160Gb (Model: HD161HJ) tới công ty mong muốn cứu dữ liệu HDD Desktop, ổ cứng trong tình trạng bị hỏng cơ. Ngày 20/10/2015 sau khi khôi phục xong chúng tôi đã bàn giao toàn bộ dữ liệu cho khách hàng

Read More »