Tag Archives: Gộp ổ

Phục hồi HDD Western laptop bị gộp ổ

Anh Trường – 01677793811 mang ổ cứng dung lượng 320Gb (Model: WD3200BEVT) tới yêu cầu phục hồi dữ liệu HDD Western laptop, ổ cứng khách hàng mang tới trong tình trạng cài win bị gộp ổ. Ngày 19/11/2015 toàn bộ dữ liệu bàn giao lại cho khách hàng.

Read More »