Tag Archives: Ghost nhầm

Cứu dữ liệu ổ cứng bị ghost nhầm

Chị Tuyết – 0909825986 mang ổ cứng 80Gb tới công ty yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Samsung do khách hàng ghost nhầm vào ổ chứa dữ liệu. Ngày 12/11/2015 toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi được bàn giao lại cho khách hàng.

Read More »

Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi ghost nhầm

Anh Tuấn – 01659880199 mang ổ cứng 500Gb tới yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi do ghost nhầm mất dữ liệu. Ngày 24/10/2015 công ty khôi phục dữ liệu máy tính Việt Nam đã bàn giao toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.

Read More »

Cứu dữ liệu ổ cứng laptop Ghost nhầm

Chị Thúy – 01674548842 mang ổ cứng máy laptop 320Gb tới yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng máy laptop Asus ổ cứng ghost nhầm mất dữ liệu ổ D. Ngày 17/10/2015 dữ liệu được phục hồi và bàn giao lại cho Chị Thúy.

Read More »

Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop ghost nhầm

Anh Dũng – 093646501X mang ổ cứng laptop 160Gb tới công ty yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop ghost nhầm mất dữ liệu. Ngày 16/10/2015 dữ liệu sau khi phục hồi đã bàn giao toàn bộ cho Anh Dũng (Khách hàng yêu cầu ẩn thông tin)

Read More »