Tag Archives: format ổ cứng gắn ngoài

Làm thế nào để format ổ cứng gắn ngoài?

format ổ cứng gắn ngoài

Format ổ cứng gắn ngoài là một công việc đơn giản khi bạn muốn xóa toàn bộ dữ liệu để cài đặt lại từ đầu. Bạn thắc mắc là làm thế nào để format lại được ổ cứng? Sau đây là các bước để thực hiện điều này. Cho dù bạn bán máy tính hay cố gắng cài đặt hệ …

Read More »
Call Now Button