Tag Archives: Đầu từ lỗi

Phục hồi HDD Western di động đầu từ lỗi

Anh Sơn – 0904301501 mang ổ cứng 500Gb (Model: WD500LMVW) tới yêu cầu phục hồi HDD Western di động. Ổ cứng mang tới trong tình trạng không nhận, nguyên nhân do ổ cứng đầu từ lỗi. Ngày 07/11/2015 dữ liệu bàn giao toàn bộ cho khách hàng.

Read More »

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Toshiba laptop đầu từ lỗi

Anh Tú – 0936191834 mang ổ cứng 640Gb (model: MK6459GSXP) tới mong muốn khôi phục dữ liệu ổ cứng Toshiba laptop, ổ cứng mang tới trong tình trạng không nhận ổ. Sau khi kiểm tra nguyên nhân do đầu từ lỗi. Ngày 26/10/2015 dữ liệu được bàn giao toàn bộ cho khách hàng.

Read More »

Phục hồi dữ liệu ổ cứng PC Seagate đầu từ lỗi

Chị Hồng Anh – 01642036009 mang ổ cứng 500Gb (Model: ST500DM002) tới công ty yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng PC Seagate, ổ cứng mang tới trong tình trạng không nhận, sau khi kiểm tra nguyên nhân do đầu từ bị lỗi. Ngày 22/10/2015 dữ liệu được bàn giao cho khách hàng.

Read More »