Tag Archives: Đầu đọc lỗi

Phục hồi dữ liệu HDD di động Western đầu đọc lỗi

Chị Ngọc Anh – 0903233922 mang ổ cứng 1Tb (Model: WD10JMVW) tới yêu cầu phục hồi dữ liệu HDD di động, khách hàng mang tới ổ cứng trong tình trạng không nhận ổ, sau khi kỹ thuật tiến hành kiểm tra nguyên nhân chủ yếu là do đầu đọc lỗi. Ngày 23/10/2015 dữ liệu được trả cho khách hàng.

Read More »