Tag Archives: Đánh rơi

Lấy lại dữ liệu HDD Fujitsu đánh rơi

Chị Vân – 0936484397 mang ổ cứng 160G (Model: MHY2160BH) tới công ty yêu cầu kiểm tra và lấy lại dữ liệu HDD Fujitsu, ổ cứng mang tới trong tình trạng không nhận, đánh rơi. Kỹ thuật tiến hành kiểm tra nguyên nhân chủ yêu là do ổ cứng bị chết cơ. Ngày 21/10/2015 dữ liệu được bàn giao cho …

Read More »

Khôi phục dữ liệu ổ cứng bị đánh rơi chết cơ

Anh Thăng – 0986462181 mang ổ cứng Toshiba laptop 500Gb (Model: DT01ACA050) tới công ty yêu cầu kiểm tra và khôi phục dữ liệu ổ cứng bị đánh rơi chết cơ. Ngày 23/07/2015 công ty khôi phục dữ liệu máy tính Việt Nam đã bàn giao toàn bộ dữ liệu.

Read More »

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung laptop chết cơ

Anh Minh – 0915145363 mang tới công ty ổ cứng laptop Samsung 1Tb (Model: ST1000LM024) yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung laptop. Kỹ thuật tiến hành kiểm tra nguyên nhân ổ cứng chết cơ là do đánh rơi máy tính. Ngày 06/07/2015 công ty bàn giao toàn bộ dữ liệu lại cho Anh Minh.

Read More »