Tag Archives: Chết đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng máy bàn Samsung chết đầu từ

Anh Quân – 0904373636 mang ổ cứng 500Gb (Model: HD502IJ) tới công ty yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng máy bàn Samsung không nhận ổ. Sau khi kiểm tra ổ cứng bị chết đầu từ. Ngày 10/11/2015 dữ liệu phục hồi thành công và bàn giao toàn bộ cho khách hàng.

Read More »