Tag Archives: Chết cơ

Khôi phục dữ liệu HDD PC chết cơ

Ngày 25/11/2015 công ty bàn giao dữ liệu cho anh Huy – 0904080848 sau khi khôi phục dữ liệu HDD PC. Ổ cứng Western 320Gb (Model: WD3200AAKX). Tình trạng ổ cứng mang đến không nhận ổ, không nhìn thấy dữ liệu. Sau khi xác định nguyên nhân do ổ cứng bị chết cơ

Read More »

Cứu dữ liệu ổ cứng máy bàn Seagate chết cơ

Chị Hải Yến – 01685305454 mang ổ cứng 500Gb (Model: ST500DM002) tới công ty với mong muốn cứu dữ liệu ổ cứng máy bàn Seagate. Ổ cứng khách hàng mang tới trong tình trạng không nhìn thấy dữ liệu. Sau khi tiến hành kiểm tra nguyên nhân do ổ cứng bị chết cơ. Ngày 20/11/2015 toàn bộ dữ liệu được …

Read More »

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 250Gb không nhận

Anh Hiếu – 0948420113 mang ổ cứng 250Gb (Model: WD2500AAKS) tới công ty yêu cầu lấy lại dữ liệu ổ cứng Western, ổ cứng khách hàng mang tới trong tình trạng không nhận, sau khi kỹ thuật tiến hành kiểm tra nguyên nhân do ổ cứng chết cơ. Ngày 19/11/2015 dữ liệu được bàn giao cho khách hàng.

Read More »

Khôi phục dữ liệu HDD máy bàn chết cơ

Anh Thành – 0985405077 mang ổ cứng 320Gb (Model: HD322GJ) tới công ty yêu cầu khôi phục dữ liệu HDD máy bàn Samsung, ổ cứng mang tới trong tình trạng ổ cứng bị chết cơ. Ngày 19/11/2015 dữ liệu được phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng.

Read More »

Cứu dữ liệu ổ cứng PC Western chết cơ

Anh Tuấn Anh – 0902250052 mang ổ cứng 320Gb (Model: WD3200AAKX) tới công ty với mong muốn kiểm tra và cứu dữ liệu ổ cứng PC Western bị chết cơ. Ngày 18/11/2015 dữ liệu được bàn giao lại cho khách hàng.

Read More »

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung PC chết cơ

Anh Khang – 0936165055 mang ổ cứng 250Gb (Model: HD253GJ) tới công ty yêu cầu lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung PC, ổ cứng mang tới trong tình trạng không nhận, sau khi kỹ thuật tiến hành kiểm tra nguyên nhân là do ổ cứng bị chết cơ. Ngày 18/11/2015 toàn bộ dữ liệu được bàn giao.

Read More »

Cứu dữ liệu ổ cứng Western desktop kêu

Anh Sơn – 0983041100 mang ổ cứng dung lượng 320Gb Model: WD3200AAJS tới công ty yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Western desktop, ổ cứng mang tới trong tình trạng chết cơ kêu lạch cạch. Ngày 16/11/2015 dữ liệu sau khi phục hồi được bàn giao cho kahchs hàng.

Read More »