Tag Archives: Bad

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung bị bad

Chị Huyền – 0915341223 mang tới ổ cứng Samsung 80Gb (Model: HD083GJ) yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng bị bad copy đè dữ liệu. Ngày 16/09/2015 toàn bộ dữ liệu được phục hồi bàn giao lại cho Chị Huyền.

Read More »

Khôi phục ổ cứng Samsung bị bad

Khôi phục ổ cứng Samsung vào ngày 07/12/2013 do Anh Hưng yêu cầu làm gấp ổ cứng 80Gb bad nặng, đã qua can thiệp không thành công vì vậy chúng tôi đã tiến hành làm gấp và bàn giao dữ liệu lại cho anh Hưng_0949933996.

Read More »