Tag Archives: Bad nặng

Khôi phục dữ liệu HDD Desktop Western bad nặng

Anh Hùng – 0977266021 mang ổ cứng 2Tb (Model: WD20EARX) màu xanh lá cây tới yêu cầu khôi phục dữ liệu HDD Desktop Western bad nặng, đã can thiệp phần mềm không thành công. Ngày 22/10/2015 dữ liệu được phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng.

Read More »

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western bad nặng

Anh Hùng – 0977266021 mang ổ cứng 2Tb (Model: WD20EARX) tới công ty yêu cầu lấy lại dữ liệu ổ cứng Western bị bad nặng, đã can thiệp phần mềm không thành công. Ngày 22/10/2015 công ty đã bàn giao dữ liệu lại cho Anh Hùng

Read More »
Call Now Button