so sánh các loại raid 0-1-2-3

So sánh các loại raid 0-1-2-3

Raid là một từ viết tắt của Redundant Array of Inexpensive Disks (Hệ thống đĩa dự phòng). Đây là hệ thống hoạt động bằng cách kết nối và chạy nhiều ổ cứng cùng lúc. Ban đầu raid hoạt động tại các văn phòng hay máy chủ. giờ thì ai cũng có thể dùng được raid này. Với các loại raid khác nhau người dùng có thể lựa chọn tư vấn sử dụng raid khác nhau. Trong bài này tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cấu trúc các loại raid 0-1-2-3.

Các loại raid 0

RAID 0 được biết đến như là dải dữ liệu, phân phối dữ liệu trên các ổ đĩa. Dải dữ liệu được tối ưu và không có chức năng chịu lỗi nên để lấy lại dữ liệu khi mất khó khăn hơn. Drives trong mảng RAID 0, phản ánh dữ liệu trên nhiều ổ đĩa. Một mảng RAID 0 có thể có nhiều striped. Trong RAID 0 nếu 2 x 250 GB ổ đĩa, kích thước mảng sẽ là 500 GB.

Ưu điểm của RAID 0 :

RAID 0 chia nhỏ dữ liệu cho phép mảng truy cập trực tiếp dữ liệu từ nhiều ổ đĩa cùng một lúc. Khi dữ liệu được trải ra trên một số ổ đĩa trong mảng, nó có thể được truy cập nhanh hơn mà không có “bottled-up neck” hiệu lực trên một ổ đĩa đơn. Đây là một lợi thế rất lớn khi lấy ra các tệp lớn, vì dữ liệu tệp được trải rộng ra hiệu quả trên nhiều ổ đĩa có khả năng truy cập trực tiếp.

Nhược điểm của RAID 0:

Khả năng chịu lỗi sẽ bị tổn hại; Mất dữ liệu là cao hơn vì không có không gian có sẵn để lưu trữ các dữ liệu dư thừa.

Các loại raid  1

RAID 1 được gọi là sao chép ổ đĩa, hoạt động bằng cách đồng thời sao chép dữ liệu vào ổ đĩa thứ hai để không mất dữ liệu nếu có sự cố ổ đĩa. Hiệu năng tăng cường RAID 1 phụ thuộc vào dung lượng có sẵn trong các ổ đĩa. Trong RAID 1 nếu bạn có 2 ổ đĩa x 250 GB ổ đĩa kích thước mảng sẽ là 250 GB.

Ưu điểm của RAID 1 :

Điều này cung cấp mức dự phòng đầy đủ cho dữ liệu trên hệ thống khi dữ liệu được nhân đôi lên cả hai ổ đĩa. Nếu một trong các ổ đĩa bị hỏng, ổ kia vẫn có dữ liệu.

Nhược điểm của RAID 1 :

Dung lượng RAID 1 bằng dung lượng các ổ đĩa. Hiệu quả giảm một nửa dung lượng lưu trữ nếu hai ổ đĩa đã được sử dụng. Nếu bạn có 2 x 250 GB ổ đĩa kích thước mảng sẽ là 250 GB. Số lượng yêu cầu đọc và thời gian chờ tổng cộng cả hai đều giảm đáng kể.

so sánh các loại raid 0-1-2-3
Các loại raid 2

Hệ thống RAID 2 cung cấp sự bảo vệ trong trường hợp các ổ cứng trong hệ thống con gặp vấn đề hoặc không thành công.

Ưu điểm của RAID 2 :

Mức này xây dựng khả năng chịu lỗi dựa trên mã lỗi Hamming Code (ECC). Được sử dụng để duy trì tính toàn vẹn của dữ liệu. Do đó, yêu cầu tỷ lệ chuyển dữ liệu cao hơn, tỷ lệ đĩa dữ liệu sẽ tốt hơn đối với đĩa ECC. Nếu các con số phù hợp, dữ liệu là nguyên vẹn. Nếu có sự khác biệt, dữ liệu bị mất có thể được tính lại bằng cách sử dụng checksum đầu tiên hoặc trước đó như là một điểm tham chiếu. Sau đó chỉnh sửa dữ liệu nhanh chóng. Tương đối, thiết kế bộ điều khiển đơn giản hơn so với các mức RAID 3,4 & 5.

Nhược điểm của RAID 2 :

Không có tính thương mại hiệu quả.

RAID 3

Khối dữ liệu được chia thành “striped” và ghi vào đĩa dữ liệu. Chẵn lẻ striped được tạo ra trên Writes, được ghi trên đĩa chẵn lẻ và đã kiểm tra về Reads. Xóa dữ liệu ở mức byte trên nhiều ổ đĩa, với tính chẵn lẻ được lưu trữ trên một ổ đĩa. Nó tương tự như mức 4. Băng rộng cấp độ đòi hỏi sự hỗ trợ phần cứng để sử dụng hiệu quả nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button