Phục hồi toàn bộ dữ liệu ổ cứng Western bad sector

Phục hồi toàn bộ dữ liệu ổ cứng Western bad sector
Bình chọn

Anh Đức Anh – 0918700232 tới  công ty yêu cầu phục hồi toàn bộ dữ liệu ổ cứng Western 1Tb bị bad sector. Ngày 22/09/2015 Hardware Data đã bàn giao dữ liệu lại cho khách hàng Anh Đức Anh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *