Phục hồi toàn bộ dữ liệu ổ cứng hỏng đầu từ

Phục hồi toàn bộ dữ liệu ổ cứng hỏng đầu từ
Bình chọn

Anh Thanh – 0944449909 mang ổ cứng tới yêu cầu phục hồi toàn bộ dữ liệu ổ cứng bị hỏng đầu từ. Ngày 10/10/2015 công ty khôi phục dữ liệu máy tính Việt Nam đã phục hồi và bàn giao toàn bộ dữ liệu lại cho Anh Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *