Phục hồi toàn bộ dữ liệu máy laptop mất dữ liệu

Phục hồi toàn bộ dữ liệu máy laptop mất dữ liệu
Bình chọn

Chị An – 0973819898 mang máy sony vaio tới công ty yêu cầu phục hồi toàn bộ dữ liệu máy format nhầm mất dữ liệu. Ngày 28/09/2015 chị An – 0973819898 dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho Chị An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *