Phục hồi ổ cứng Western bad sector

Phục hồi ổ cứng Western bad sector
Bình chọn

Ngày 06/04/2013, Phục hồi ổ cứng Western cho Anh Huy_0983198869. Ổ cứng Model: WD3200BEVT. Ổ Western 320G bad sector.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *