Phục hồi lại toàn bộ dữ liệu ổ cứng HD103SJ

Phục hồi lại toàn bộ dữ liệu ổ cứng HD103SJ
Bình chọn

Ngày 23/10/2013 Phục hồi lại toàn bộ dữ liệu ổ cứng HD103SJ cho Bác Khiết_0987663946. Ổ cứng Model: HD103SJ. Ổ cứng Samsung 1Tb Hỏng đầu đọc. Trả sau 02 ngày

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *