Phục hồi lại dữ liệu ổ cứng laptop Hitachi chết cơ

Phục hồi lại dữ liệu ổ cứng laptop Hitachi chết cơ
Bình chọn

Ngày 26/10/2013 Phục hồi lại toàn bộ dữ liệu ổ cứng laptop Hitachi cho anh Biển_0984864868. Ổ cứng Model: HTS5450250. Ổ cứng Laptop Hitachi 250Gb chết cơ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *