Phục hồi HDD Western laptop bị gộp ổ

Phục hồi HDD Western laptop bị gộp ổ
Bình chọn

Anh Trường – 01677793811 mang ổ cứng dung lượng 320Gb (Model: WD3200BEVT) tới yêu cầu phục hồi dữ liệu HDD Western laptop, ổ cứng khách hàng mang tới trong tình trạng cài win bị gộp ổ. Ngày 19/11/2015 toàn bộ dữ liệu bàn giao lại cho khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *