Phục hồi HDD Western di động đầu từ lỗi

Phục hồi HDD Western di động đầu từ lỗi
Bình chọn

Anh Sơn – 0904301501 mang ổ cứng 500Gb (Model: WD500LMVW) tới yêu cầu phục hồi HDD Western di động. Ổ cứng mang tới trong tình trạng không nhận, nguyên nhân do ổ cứng đầu từ lỗi. Ngày 07/11/2015 dữ liệu bàn giao toàn bộ cho khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *