Phục hồi dữ liệu ổ Western PC bị lỗi Firmware

Phục hồi dữ liệu ổ Western PC bị lỗi Firmware
Bình chọn

Ngày 02/05/2013, Phục hồi dữ liệu ổ Western PC cho Anh Cường_0915888994. Ổ cứng Model: WD5000BPKT. Ổ Western 500G Ổ cứng bị lỗi Firmware.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *