Phục hồi dữ liệu ổ Western hỏng đầu từ

Phục hồi dữ liệu ổ Western hỏng đầu từ
Bình chọn

Ngày 28/03/2013, Phục hồi dữ liệu ổ Western cho Anh Chiến_0985720238. Ổ cứng Model: WD5000BEV, ổ Western 500G hỏng đầu từ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *