Phục hồi dữ liệu ổ Samsung bị bad nặng

Phục hồi dữ liệu ổ Samsung bị bad nặng
Bình chọn

Ngày 07/01/2013, Phục hồi dữ liệu ổ Samsung bị bad nặng cho anh Quốc_01678147899. Ổ cứng Samsung 320G. Model: HD322GJ. Ổ bị bad nặng. Hoàn thành trong 01 ngày.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *