Phục hồi dữ liệu ổ Samsung bị bad nặng

Phục hồi dữ liệu ổ Samsung bị bad nặng
Bình chọn

Ngày 17/01/2013, Phục hồi dữ liệu ổ Samsung cho khách hàng Anh Hùng_0995099528 ổ cứng samsung 40G. ổ cứng trong tình trạng bị bad nặng. Đã thực hiện thành côn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *