Home » Uncategorized » Phục hồi dữ liệu ổ máy bàn Western hỏng đầu từ

Phục hồi dữ liệu ổ máy bàn Western hỏng đầu từ

Anh Dũng – Hà Nam – 0979333332 mang ổ cứng máy bàn 250Gb (Model: WD2500AAKX) tới yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng máy bàn Western hỏng đầu từ. Ngày 02/10/2015 dữ liệu được bàn giao cho khách hàng ở Hà Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button