Phục hồi dữ liệu ổ máy bàn WD không nhận

Phục hồi dữ liệu ổ máy bàn WD không nhận
Bình chọn

Anh Dũng – 0979354964 mang ổ cứng Western 160Gb (Model: WD1600AAJS) tới yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ máy bàn WD hỏng không  nhận. Ngày 05/08/2015 dữ liệu được bàn giao lại  cho Anh Dũng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *