Phục hồi dữ liệu ổ máy bàn Samsung bad sector

Phục hồi dữ liệu ổ máy bàn Samsung bad sector
Bình chọn

Anh Sơn – 0989095551 mang ổ cứng Samsung 200Gb (Model: HD200HJ) tới công ty yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ máy bàn Samsung bị bad sector. Ngày 10/07/2015 Anh Sơn đã nhận lại đầy đủ dữ liệu từ phía công ty

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *