Phục hồi dữ liệu ổ máy bàn mất dữ liệu

Phục hồi dữ liệu ổ máy bàn mất dữ liệu
Bình chọn

Ngày 22/02/2013, Phục hồi dữ liệu ổ máy bàn mất dữ liệu do format nhầm ổ cho Anh Nam_0948083668. Ổ cứng Model: HD253GJ 250G mất dữ liệu do format nhầm ổ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *