Phục hồi dữ liệu ổ laptop Western chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ laptop Western chết cơ
Bình chọn

Anh Đại – 0989336236 mang ổ cứng Laptop Western 320Gb (Model: WD3200BEVS) tới công ty và yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ laptop Western chết cơ. Ngày 15/07/2015 công ty khôi phục dữ liệu máy tính Việt Nam đã bàn giao toàn bộ dữ liệu lại cho Anh Đại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *