Phục hồi dữ liệu ổ HDD lỗi cơ

Phục hồi dữ liệu ổ HDD lỗi cơ
Bình chọn

Phục hồi dữ liệu ổ HDD dung lượng 250G Seagate lỗi cơ cho anh Nghĩa_0912150606. Ngày 17/11/2013 Anh Nghĩa đã nhận lại đầy đủ dữ liệu sau khi phục hồi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *