Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western máy bàn hỏng cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western máy bàn hỏng cơ
Bình chọn

Ngày 26/04/2013, Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western máy bàn cho Chị Xuân_0966666755. Ổ cứng Model: WD3200BEVT. Ổ Western 320G hỏng cơ bị can thiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *