Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western mất dữ liệu

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western mất dữ liệu
Bình chọn

Anh Việt Anh – 0912323443 mang ổ cứng Western 250Gb (Model: WD2500BEVS) tới công ty yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng laptop Western chạy recovery mất dữ liệu. Ngày 22/08/2015 dữ liệu được bàn giao lại cho Anh Việt Anh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *