Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western mất dữ liệu

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western mất dữ liệu
Bình chọn

Anh Tuấn – 0976294833 mang ổ cứng dung lượng 500Gb tới yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng Western bị mất dữ liệu. Ngày 16/09/2015 dữ liệu được bàn giao lại cho khách hàng Anh Tuấn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *